top of page
Political Conference

POLITIKA

Kao agencija radili smo kao savjetnik- koordinator na projektima Pakta za stabilnost za projekt vodoopskrbe izmedu Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, te kao savjetnik vlada i vladinih organizacija na području jugoistočne Europe u procesu pristupanja euro-atlantskim integracijama.

Politika: About
bottom of page